Taisyklės / Kaip tai veikia?

Žodžiai „mes“, „mus“, „bendrovė“ nurodo – svetainę ilsiuosi.lt, o žodis „Jūs“ nurodo atskirą asmenį, susikuriantį pas mus paskyrą, ir (arba) vartotoją, rezervuojantį vietas tiesiogiai šioje svetainėje. Siūlome šią svetainę Jūsų paslaugoms.

Jūs galite naudotis savo paskyra ir mes galime naudoti su Jūsų paskyra susijusią informaciją, vadovaudamiesi toliau pateiktomis nuostatomis, sąlygomis ir pastabomis. Šios taisyklės ir sąlygos periodiškai gali būti atnaujinamos. Jos tiesiogiai ir netiesiogiai (per platintojus) galioja visoms mūsų paslaugoms, kuriomis galite naudotis internetu, bet kokiu mobiliu įrenginiu, el. paštu ar telefonu. Atsidarydami, naršydami ir naudodamiesi mūsų svetaine ar bet kuria iš mūsų programų per bet kurią sistemą (toliau vadinama „Svetainė“) Jūs susipažįstate, suprantate ir sutinkate su toliau išdėstytomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo užtikrinimą).

Šie puslapiai, turinys ir puslapių infrastruktūra, teikiamos per šiuos puslapius ir svetainę (toliau – „Paslaugos“), priklauso nuosavybės teise, yra vykdomos ir teikiamos www.ilsiuosi.lt. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga mūsų paslaugoms, prieinama arba naudojama mūsų svetainėje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į svetainės turinį ir informaciją priklauso www.ilsiuosi.lt ir jos tiekėjams.

Jos yra skirtos tik Jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Jūs galite naudotis šia interneto svetaine, jei garantuojate, jog nesinaudosite šia interneto svetaine jokiu tikslu, kuris yra neteisėtas arba draudžiamas pagal šias nuostatas, sąlygas ir pastabas. Joms galioja toliau išdėstytos taisyklės ir sąlygos.

Šios taisyklės bei sąlygos ir mūsų paslaugų tiekimas yra reguliuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bet kokie dėl šių bendrų taisyklių bei sąlygų ir mūsų paslaugų kylantys nesutarimai būtų perduoti kompetentingiems teismams Lietuvoje.


1. Mūsų paslaugos

Per svetainę www.ilsiuosi.lt, mes sudarome sąlygas apgyvendinimo įstaigoms (bet kokio tipo laikino apgyvendinimo vietoms: pvz., viešbučiams, svečiu namams, butams, sodyboms) reklamuoti, o svetainės lankytojams užsakyti. Atlikdami užklausą per www.ilsiuosi.lt , Jūs sudarote tiesioginį (legaliai galiojantį) sandorį su apgyvendinimo įstaiga, kurioje norite užsakyti numerį. Atlikus užsakymą mes veikiame tik kaip tarpininkas tarp Jūsų ir apgyvendinimo įstaigos – persiunčiame Jūsų užsakymo informaciją konkrečiai apgyvendinimo įstaigai, o Jums – užsakymo patvirtinimo laišką.

Teikdami savo paslaugas, pateikiame informaciją, kurią gauname iš apgyvendinimo įstaigų. Tuo tikslu apgyvendinimo įstaigos turi priėjimą prie išorinio tinklo (ekstraneto) ir yra visiškai atsakingos už savo atnaujinamas kainas, numerių užimtumą ir kitą mūsų svetainėje pateikiamą informaciją. Nors ir teikiame paslaugas profesionaliai ir rūpestingai, netikriname ir negalime garantuoti, kad visa informacija yra tiksli, išsami ir teisinga, taip pat negalime būti atsakingi už jokias klaidas (įskaitant akivaizdžias ir rašybos klaidas), jokius sutrikimus (dėl (laikino ir / ar dalinio) svetainės neveikimo, taisymo, atnaujinimo, palaikymo ar kitų), netikslios, klaidingos ar neteisingos informacijos ar informacijos nepristatymo. Kiekviena apgyvendinimo įstaiga visuomet lieka pati atsakinga už svetainėje pateikiamos (aprašymo) informacijos (įskaitant kainas ir užimtumą) tikslumą, išsamumą ir teisingumą. Mūsų svetainė pati nesiūlo ir neturėtų būti suprantama, kaip rekomenduojanti ar palanki konkrečioms per ją pasiekiamoms apgyvendinimo įstaigoms ir jų kokybei, paslaugų lygiui, kvalifikavimui ar vertinimui.

2. Kainos

 www.ilsiuosi.lt  svetainėje nurodoma  vieno numerio kaina už naktį, įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius (kainos gali keistis, jei keičiasi mokesčiai), nebent svetainėje ar patvirtinimo laiške nurodyta kitaip.

3. Privatumas

www.ilsiuosi.lt laikosi aukštų etikos standartų ir gerbia Jūsų privatumą. Be Jūsų sutikimo neatskleisime Jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus ir Jūsų vardo bei pavardės, el. pašto adreso ir kitų duomenų, kad būtų galima įvykdyti Jūsų užsakymą. Tačiau mes turime teisę atskleisti Jūsų asmeninę informaciją mūsų partneriams, įskaitant mūsų ir mūsų partnerių darbuotojus bei atstovus, kurie turi mūsų leidimą ir priėjimą prie šios informacijos, kurios jiems reikia, kad galėtų teikti mūsų paslaugas. Informacija apdorojama apie Jus atsižvelgiant į Privatumo politiką.

4. Atšaukimas

Užsakydami numerį apgyvendinimo įstaigoje sutinkate su galiojančiomis apgyvendinimo įstaigos atšaukimo bei neatvykimo taisyklėmis ir visomis papildomomis sąlygomis, galiojančiomis Jūsų užsakymo ar viešnagės metu, įskaitant apgyvendinimo įstaigos siūlomas paslaugas ir / arba produktus (apgyvendinimo įstaigos taikomas taisykles ir sąlygas galite sužinoti iš konkrečios apgyvendinimo įstaigos).

5. Papildoma korespondencija

Atlikdami užsakymą Jūs sutinkate gauti el. laišką, susijusį su Jūsų kelione. Be užsakymo patvirtinimo el. laiškų ar priminimų, tais atvejais jei nebaigėte užakymo, bei mūsų ar apgyvendinimo įstaigos siunčiamų ir su užsakymu susijusių laiškų, kvietimo pateikti atsiliepimą ar papildomą informaciją, jums nesiųsime jokių pranešimų, nebent sutiksite juos gauti.

6. Įvertinimas ir svečių atsiliepimai

Pagal svetainės nustatymus mūsų pateikiamas apgyvendinimo įstaigų klasifikavimas yra „rekomenduojamasis“.

Užpildyta svečių atsiliepimų forma gali būti (a) patalpinta atitinkamos apgyvendinimo įstaigos puslapyje mūsų svetainėje, siekiant supažindinti (būsimus) klientus su Jūsų nuomone apie apgyvendinimo įstaigos teikiamas paslaugas ir kokybę ir (b). Svečių atsiliepimų forma laikoma apklausa ir yra nesusijusi su jokiais (komerciniais) pasiūlymais, kvietimais ar kitokiais raginimais.

www.ilsiuosi.lt neredaguoja pateiktų atsiliepimų arba vartotojų atsiliepimų ir, kiek tą leis įstatymai, nebus atsakinga už tokius atsiliepimus ar vartotojų atsiliepimus ir jų tolesnį siuntimą, naudojimą ar platinimą. Be to, www.ilsiuosi.lt netikrina, neremia ir nepatvirtina požiūrio ar komentarų, išsakytų atsiliepimuose ar vartotojų atsiliepimuose, kadangi tai yra asmeninės juos pateikiančių asmenų nuomonės. Bet kokie sprendimai, kuriuos Jūs priimate remdamiesi pasirodžiusiais atsiliepimais arba komentarais, yra priimami Jūsų pačių rizika.

www.ilsiuosi.lt pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties savo išskirtine nuožiūra atsisakyti pateikti arba pašalinti (neperspėjus) bet kokius atsiliepimus arba vartotojų atsiliepimus. Be kitų dalykų, tai apima ir situacijas, kai www.ilsiuosi.lt gauna trečiosios šalies skundą ir (arba) turi priežasčių manyti, kad buvo pažeistos šios nuostatos ir sąlygos.

Ilsiuosi.lt nediskutuos, nesiginčys ir nesusirašinės su Paslaugos gavėju dėl svečių atsiliepimų ( jų turinio ar paskelbimo, ar platinimo pasekmių).

7. Kita informacija

Jūs sutinkate, kad dėl šios sutarties arba dėl Jūsų naudojimosi šia interneto svetaine tarp Jūsų ir www.ilsiuosi.lt nesusikuria jokia bendra įmonė, partnerystė, darbo arba atstovavimo santykiai. www.ilsiuosi.lt vykdo šią sutartį, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir teisinėmis procedūromis, ir jokios šios sutarties nuostatos nesuvaržo www.ilsiuosi.lt teisės vykdyti įstatymų reikalavimus, susijusius su Jūsų naudojimusi šia interneto svetaine arba informacija, teikiama arba renkama www.ilsiuosi.lt , remiantis šiuo naudojimusi.

Šios taisyklės (ir visos kitos čia nurodytos nuostatos bei sąlygos) sudaro visą susitarimą tarp Jūsų ir www.ilsiuosi.lt , susijusį su šia interneto svetaine. Jei bet kuri šių taisyklių ir sąlygų dalis yra ar tampa neteisinga, negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios lieka galioti ir turite jų laikytis. Tokiu atveju neteisinga dalis lieka maksimaliai galioti tiek, kiek leidžia šiai sričiai taikomi įstatymai, ir jūs turėsite sutikti su panašia į neteisingą, negaliojančią ar neįgyvendinamą dalimi, priklausomai nuo šių taisyklių ir sąlygų turinio ir tikslo.

Šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į svetaines, kurios priklauso kitoms šalims, o ne www.ilsiuosi.lt . Šios nuorodos yra pateikiamos tik Jums informuoti. www.ilsiuosi.lt nekontroliuoja šių interneto svetainių ir nėra atsakingi už jų turinį ir už tai, kad Jūs jomis naudojatės. Tai, kad www.ilsiuosi.lt įtraukia nuorodas į šias interneto svetaines, nereiškia, kad bendrovė remia šiose svetainėse pateikiamą medžiagą arba yra kaip nors susijusi su šias svetaines valdančiais asmenimis.

www.ilsiuosi.lt gerbia kitų autorių teises. Jei gera valia manote, kad mūsų skelbiama medžiaga pažeidžia jūsų autorių teises, jūs (arba jūsų atstovas) galite atsiųsti mums rašytinį pareiškimą, kuriame būtų toliau nurodyta informacija. Atkreipkite dėmesį, kad nenagrinėsime Jūsų skundo, jei jis nebus tinkamai ir iki galo užpildytas.

1. Turi būti aiškiai nurodytas autorių teisių saugomas darbas, kurio autorių teisės, Jūsų teigimu, buvo pažeistos.

2. Turi būti aiškiai nurodyta medžiaga, kuri, Jūsų teigimu, pažeidžia autorių teisių saugomą darbą, ir informacija, kuri mums leis rasti medžiagą svetainėje, pvz., pažeidžiančios medžiagos saitas.

3. Turi būti pateikta Jūsų kontaktinė informacija (pageidautina nurodyti el. pašto adresą ir telefono numerį), kad galėtume atsakyti į Jūsų skundą.

4. Turi būti įtrauktas teiginys, kuriame nurodoma, kad „pranešime esanti informacija yra tiksli ir, jei pateikti melagingi duomenys, ieškinį pateikusiai šaliai leidžiama veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu“.

5. Pranešimas turi būti pasirašytas asmens, kuriam leidžiama veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu.

Peržiūrėsime visus pirmiau nurodytus reikalavimus atitinkančius pranešimus ir imsimės dėl jų veiksmų. Rekomenduojame prieš pateikiant pranešimą pasitarti su teisininku. Bet kokia tikimybė netinkamai suprasti, ar Jūsų pranešime nurodomas turinys arba veikla yra pažeidžiantys, gali užtraukti Jums atsakomybę atlyginti žalą (įskaitant mokesčius ir teisininkų išlaidas).

8. Teisių saugojimas

Pripažįstate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės, turtinės ir neturtinės Programos ir Turinio nuosavybės teisės priklauso arba www.ilsiuosi.lt , arba mūsų tiekėjams ir teikėjams. Visos šios teisės saugomos. Pripažįstate, kad neturite kitokių teisių į Programą ir Turinį, nei apribotą teisę juos naudoti pagal mūsų Politikos nuostatas.

9. Ilsiuosi.lt svetainės naudojimas

www.ilsiuosi.lt interneto svetainė pateikiama tiktai siekiant informuoti klientus apie apgyvendinimo paslaugų pasiūlą ir teisėtai užsakyti vietas pas paslaugų teikėjus, be jokių kitų tikslų. Jūs garantuojate, kad esate bent 18 metų amžiaus ir galite teisiškai sudaryti šią sutartį bei naudotis šia interneto svetaine, vadovaudamiesi visomis čia išdėstytomis nuostatomis bei sąlygomis. Jūs sutinkate būti finansiškai atsakingas už visą savo naudojimąsi šia interneto svetaine (taip pat ir tais atvejais, jeigu Jūsų paskyra naudosis kiti asmenys, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, su Jumis gyvenančius nepilnamečius). Jūs sutinkate prižiūrėti šia interneto svetaine Jūsų vardu arba paskyra besinaudojančius nepilnamečius. Jūs taip pat garantuojate, kad visa informacija, pateikiama Jūsų arba Jūsų namų gyventojų naudojantis šia interneto svetaine, yra teisinga ir tiksli.  Jūs sutinkate, kad apgyvendinimo vietų užsakymo paslaugomis, siūlomomis šioje svetainėje, galima naudotis tiktai atliekant teisėtus užsakymus sau arba kitam asmeniui, kurio vardu Jūs turite teisę veikti. Jūs suprantate, kad jeigu piktnaudžiausite apgyvendinimo vietų užsakymo paslaugomis, siūlomomis šioje svetainėje, Jums gali būti nebeleidžiama naudotis šiomis paslaugomis.